SvenskaFrilansare.se

Välkommen till Svenskafrilansare.se

Läs detta noggrant innan du börjar använda vår hemsida, Öppna konto med m.m.

Läs användarvillkoren noga innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda sajten öppnar du ett konto eller genom att klicka för att acceptera eller godkänna användarvillkoren när det här alternativet är tillgängligt för dig, accepterar du och godkänner att du är bunden och följer dessa användarvillkor och vår sekretesspolicy som finns här , införlivad häri genom hänvisning. Om du inte vill godkänna dessa användarvillkor eller sekretesspolicyen får du inte använda sajten. För mer detaljerad politik kring verksamheten och användningen på webbplatsen, vänligen kontakta de utvalda artiklarna här.

Denna webbplats erbjuds och tillgänglig för användare som är 18 år eller äldre. Om du är under 18 får du inte använda denna webbplats eller Svenskafrilansare-tjänsterna. Genom att använda denna webbplats representerar och garanterar du att du är laglig ålder för att bilda ett bindande kontrakt och uppfylla alla ovanstående behörighetskrav. Om du inte uppfyller alla dessa krav måste du inte komma åt eller använda sajten.

Vårt kundsupportteam finns 24/7 om du har några frågor angående webbplatsen eller användarvillkoren. Kontakta vårt kundsupportteam genom att skicka en förfrågan här.

SvenskaFrilansare.se


Köpare är användare som köper tjänster på Svenskafrilansare.se.
Anpapassad erbjudandeär exklusiva förslag som en säljare kan skapa som svar på specifika krav hos en köpare.
Kundanpassade beställningar är begäran från köparen om att få ett anpassat erbjudande från en säljare.
Tvister är oenigheter som upplevs under en order mellan en köpare och säljare på Svenskafrilansare.se.
Inkomst är den aggregerade summan av din intäkt som en säljare och / eller återbetalade betalningar från avbeställda beställningar som köpare.
Krediter är krediter som Svenskafrilansare.se kan ge användare att endast användas för inköp på Svenskafrilansare.se , med förbehåll för dessa användarvillkor eller andra tillämpliga lagar och / eller villkor.
Extra service är ytterligare tjänster som erbjuds ovanpå säljarens Gig för ett tilläggspris som definieras av säljaren.
Annonser tillåter Säljare att erbjuda tjänster i olika format och priser. Paket kan innehålla uppgraderingar, som låter säljare prisa sin tjänst för ett grundpris på över $ 5.
Annons-sidan är där säljaren kan beskriva deras annons och annons-villkoren, och köparen kan köpa tjänsten och skapa en order.
Annonser är tjänster som erbjuds på Svenskafrilansare.se .
Beställningssida är där köpare och säljare kommunicerar med varandra i samband med en beställd annons.
Beställningar är det formella avtalet mellan köparen och säljaren efter det att ett köp gjordes från säljarens annons-sida.
Betalningsleverantör (er) är tjänsteleverantörer som tillhandahåller betalningstjänster till köpare och säljare i samband med
Svenskafrilansare.se -plattformen, inklusive vad gäller insamling av medel från köpare i samband med köp av spelningar, remittering och återkallande av pengar till säljare i samband med avslutade spelningar och innehav av medel i samband med
Svenskafrilansare.se -saldon.
Intäkter är de pengar som Säljare tjänar från slutförda beställningar och kan antingen dra tillbaka eller använda för att köpa annonser på Svenskafrilansare.se , med förbehåll för dessa Villkor.
Säljare är användare som erbjuder och utför tjänster via Gigs on svenskafrilansare.se.

 • Endast registrerade användare får köpa och sälja på Svenskafrilansare.se. Registreringen är gratis.
 • Annonser® på Svenskafrilansare kan erbjudas till ett startpris på $ 5. Några spelningar erbjuds till ett baspris på mer än $ 5 som bestämts av säljaren.
 • Köpare betalar Svenskafrilansare i förväg för att skapa en order (se inköpssektion nedan angående betalningsvillkor).
 • Beställningar köps via Order-knappen som finns på en Säljare’s annons-sidan eller genom ett anpassat erbjudande.
 • Säljare måste uppfylla sina order och får inte avbryta order regelbundet eller utan anledning. Annullering av order kommer att påverka Säljares rykte och status.
 • Säljare får konto status (nivåer) baserat på deras prestanda och rykte. Avancerade nivåer ger sina ägare fördelar, bland annat att erbjuda tjänster till högre priser via Extra service, eller sälja sina annonser i multiplar.
 • Användare får inte erbjuda eller acceptera betalningar med någon annan metod än att beställa via Svenskafrilansare.se.
 • Köpare ges alla rättigheter för det levererade arbetet, om inte annat anges av säljaren på deras annons-sida. Obs! Vissa spelningar debiterar extra betalningar (via Extra Service) för kommersiell användning licens. Se våra avsnitt “Ägarskap” och “Kommersiell användningslicens” nedan för mer information.
 • Svenskafrilansare.se behåller rätten att använda alla publicerade levererade verk för Svenskafrilansares marknadsföring.
 • Vi bryr oss om din integritet. Du kan läsa vår sekretesspolicy här. Sekretesspolicy är en del av dessa användarvillkor.

Säljare på Svenskafrilansare.se

 • Säljare skapar annonser på Svenskafrilansare.se så att köparna kan köpa sina tjänster.
 • Säljare kan också erbjuda anpassade erbjudanden till köpare utöver deras spelningar.
 • Varje order som du säljer och slutför med framgång, ackrediterar ditt konto med en nettoinkomst på 80% av inköpsbeloppet.
 • Svenskafrilansare ackrediterar Säljare när en order är klar. Se avsnittet “Beställningar” nedan för en definition av en slutförd beställning.
 • Om en order avbryts (av någon anledning), betalas de betalade medel tillbaka till köparens Svenskafrilansare-inkomst.
 • Intäkterna görs tillgängliga efter det att ordern är markerad som färdig.
 • Säljare får inte marknadsföra sina spelningar eller något innehåll från Svenskafrilansare via AdWords-plattformen.
 • Säljare kan dra tillbaka sina intäkter
 • Säljarens betyg beräknas utifrån de orderrecensioner som köparna lagt fram. I vissa fall kan överdrivet låga betyg leda till att säljarens konto upphävs.
 • För säkerhetshänsyn kan Svenskafrilansare tillfälligt avaktivera säljarens förmåga att dra in intäkter för att förhindra bedräglig eller olaglig verksamhet. Detta kan komma till följd av säkerhetsproblem, felaktigt beteende som rapporterats av köpare eller associering av flera Svenskafrilansare-konton till en enda återkallande leverantör.
 • Säljare är ansvariga för att betala direkta eller indirekta skatter, inklusive eventuella GST, moms eller annat, vilket kan gälla för dem beroende på bostad eller ort. Säljare representerar och garanterar att de uppfyller och alltid kommer att följa sina skyldigheter enligt bestämmelserna om inkomstskatt inom deras jurisdiktion. Tjänst-priset som visas på annons-sidan är inklusive alla sådana skatter och avgifter som kan gälla säljarna.
 • Svenskafrilansare-partner med Betaltjänstleverantörer för att samla annons-relaterade betalningar från köpare, överföra sådana betalningar från köpare till säljare och inneha medel i samband med försäljningsbalanser. Alla betalningstjänster i samband med uttag av medel på Svenskafrilansare-plattformen utförs av Svenskafrilansare Betalningsserviceleverantörer.

Om tjänsterna på Svenskafrilansare.se

 • Annonser kan tas bort av Svenskafrilansare för brott mot dessa användarvillkor, vilket kan innehålla (men inte begränsas till) följande överträdelser och / eller material:
 • Olagliga eller bedrägliga tjänster
 • Överträdelse av upphovsrätt, varumärkesintrång och kränkning av tredje parts användarvillkor som rapporterats genom vår patentkrav för immateriella rättigheter hittades här
 • Vuxenorienterade tjänster, Pornografiska, Olämpliga / Obscena
 • Spam, nonsens eller våldsamma eller vilseledande spelningar
 • Annonser som är vilseledande för köpare eller andra
 • Återförsäljning av reglerade varor
 • Erbjuda att förbereda akademiska verk på uppdrag av köpare
 • Tjänster som sträcker sig över 30 dagar av tjänstens varaktighet
 • Låg kvalitet på annonsen
 • Annonser som tas bort för överträdelser som nämns ovan kan leda till att försäljarens konto upphävs.
 • Annonser som tas bort för brott är inte kvalificerade att återställas eller redigeras.
 • Annonser kan avlägsnas från vår sökfunktion på grund av dålig prestanda och / eller användarbrott.
 • Annonser kan innehålla förutbestämda webbadresser till webben som finns i rutan annons-beskrivning och krav. Spelningar som innehåller webbplatser som marknadsför innehåll, som bryter mot Svenskafrilansare användarvillkor, kommer att tas bort.
 • Annonser krävs för att ha en lämplig Annons-bild relaterad till den erbjudna tjänsten. Ett alternativ för att ladda upp ytterligare två Annons-bilder är tillgängliga för alla säljare. Säljare måste leverera samma servicekvalitet som visas på deras Annons-bilder. Återkommande leveranser som inte överensstämmer med kvaliteten på Annons-bilderna kan leda till att Säljarens konto förlorar säljarens status eller blir permanent inaktiverad.
 • Annonser kan innehålla en godkänd annons-video uppladdad via annons-hanteringsverktygen som finns på Svenskafrilansare.
 • Utlåtanden på annons-sidan som undergräver eller kringgår dessa användarvillkor är förbjudna.
 • Stödberättigade spelningar i valda Kategorier kan ställa in annons-paket för att erbjuda sina tjänster i strukturerade format med flera prispunkter för den valda annons.
 • Extra service är ytterligare tjänster som erbjuds ovanpå säljarens annons för ett extra pris som definieras av säljaren.
 • Extra service kan tas bort för brott mot våra användarvillkor. För specifika villkor, se avsnittet annons® ovan för en lista över tjänster som bryter mot våra användarvillkor. Spelningar är föremål för avlägsnande på grund av överträdelser som finns i Extra service.
 • Mängden EXTRA SERVICE som kan erbjudas, och priset för varje Extra service, är baserat på din Säljarenivå.
 • Tjänster som erbjuds via extra service måste vara relaterade till basstationen och en del av leveranserna i ordern.
 • Extra service kan täcka olika kategorier av tjänster som är komponenter till en högre kvalitet som levereras.
 • Säljare har möjlighet att förlänga varaktigheten för en order för varje Extra service som läggs till i ordern. Detta ska täcka den tid som behövs för att slutföra den extra tjänsten.

Uttag och inkomst På Svenskafrilansare.se

 • För att ta ut intäkterna måste du ha ett konto hos minst en av Svenskafrilansare Betalningsserviceleverantörer för uttagningsmetoderna. Alla medel som är berättigade till återkallelse kommer att hållas för din räkning på ett konto hos
  Svenskafrilansares leverantör av betalningstjänster. Alla betalningstjänster, inklusive uttagstjänster, kommer att tillhandahållas av Svenskafrilansares Betalningsserviceleverantör.
 • Din Svenskafrilansare -profil kan associeras med endast ett konto från varje Svenskafrilansare -uttagningsmetod. Ett utbetalningskonto för ett betaltjänstleverantör kan endast associeras med en enda
  Svenskafrilansare -profil.
 • Intäkterna görs endast tillgängliga efter det att ordern är markerad som färdig.
 • För att dra tillbaka dina tillgängliga intäkter måste du klicka på den utsedda uttagningsleverantören för att initiera uttagsprocessen
 • Återbetalningar kan endast göras i det belopp som är tillgängligt för dig.
 • Återköpsavgifter varierar beroende på återtagningsmetod.
 • Återköp är slutliga och kan inte ångras. Vi kommer inte att kunna vända denna process när den har börjat.

KÖPARE

 • Du får inte erbjuda direktbetalningar till Säljare med betalningssystem utanför Svenskafrilansare Order-systemet.
 • Svenskafrilansare behåller rätten att använda alla offentligt publicerade levererade verk för Svenskafrilansares marknadsföring och marknadsföring.
 • Köparna kan begära en viss tjänst från funktionen Skicka en förfrågan som finns i kontrollpanelen Shopping. Tjänster som begärs på Svenskafrilansare måste vara en tillåten tjänst på Svenskafrilansare.se.

KÖPA TJÄNST PÅ SVENSKAFRILANSARE.SE

 • Köpare betalar Svenskafrilansare för att skapa en beställning från en Säljare’s annons-sida eller Special Offer, med knappen Beställ nu. Svenskafrilansare -partners med Betaltjänstleverantörer för att samla annons-relaterade betalningar från köpare, överföra sådana betalningar från köpare till säljare och inneha medel i samband med
  Svenskafrilansare -saldon. Alla betaltjänster i samband med insamling av medel på Svenskafrilansare -plattformen utförs av
  Svenskafrilansares Betalningsserviceleverantörer.
 • Svenskafrilansare fungerar som Säljarens begränsade auktoriserade betalningsinsamling enbart för att acceptera betalningar (via dess Betalningsserviceleverantör, om tillämpligt) från Köparen och sänka dessa betalningar till Säljaren. Köparens betalningsskyldighet till säljaren kommer att uppfyllas vid mottagande av betalning från
  Svenskafrilansare (eller dess Betalningsleverantör, beroende på vad som är tillämpligt), och Svenskafrilansare (via sin Betalningsservice), beroende på vad som är tillämpligt) ansvarar för att sätta tillbaka pengarna till Säljaren på det sätt som beskrivs i dessa användarvillkor Om Svenskafrilansare (via Betalningstjänstleverantör) inte överför sådana belopp till Säljaren, kommer Säljaren endast att använda
  Svenskafrilansare och inte köparen direkt.
 • Dessutom kan köpare begära en anpassad beställning som adresserar specifika köparkrav och mottar ett anpassat erbjudande från säljare via webbplatsen.
 • På de flesta ställen kan spelningar köpas på Svenskafrilansare med hjälp av någon av följande betalningsmetoder: PayPal, Svenskafrilansare -kredit eller befintlig Svenskafrilansare-balans. Ytterligare betalningsmetoder kan gälla på vissa platser.
 • Tjänsteavgifter läggs till vid inköpstillfället, där köparen kan granska och acceptera det totala belopp som begärs att betala. Dessa avgifter täcker administrativa avgifter.
 • Din befintliga Svenskafrilansare-saldo tillämpas automatiskt på ditt nästa köp.
 • För att skydda mot bedrägerier, obehöriga transaktioner (såsom penningtvätt), fordringar eller andra skulder samlas inbetalningsinformation i samband med uttag av antingen Svenskafrilansare eller Svenskafrilansares Betaltjänstleverantörer. Betalningsserviceleverantörer kan också samla in sådan annan information som behövs för att föreslå behandling av utbetalningar.
  Svenskafrilansare är inte exponerad för betalningsinformationen som tillhandahålls till Betalningsserviceleverantörer, och denna information omfattas av den integritetspolicy som gäller för Betaltjänstleverantören.
 • Genom att använda någon betalningsmetod och / eller tillhandahålla betalningsuppgifter för inköp på Svenskafrilansare, garanterar du att: a) du är lagligt behörig att lämna sådan information, (b) du är juridiskt auktoriserad eller har tillstånd att betala med betalningsmetoden (c) Om du är anställd eller agent för ett företag eller en person som äger betalningsmetoden, är du auktoriserad av det företaget eller personen att använda betalningsmetoden för att göra betalningar på Svenskafrilansare . och (d) sådana åtgärder bryter inte mot gällande lagar.
 • Fakturor för inköp av köpare som använder lagets betalningsmetod kommer att utfärdas enbart i enlighet med faktureringsinformationen definierad av administratören.
 • Köpare kan debiteras indirekta skatter (till exempel moms eller GST) beroende på bostadsort, plats och eventuell tillämplig lag, utöver annons-priset som visas på annons-sidan.
 • Köpare är överens om att de är ansvariga för att följa alla skattekrav som gäller för dem, inklusive men inte begränsat till någon skyldighet att dra av eller hålla in skatter. Härmed klargörs att alla priser och avgifter som visas på sajten är nettobelopp som betalas ut efter direkta eller indirekta skatter, avgifter, källskatt och / eller avdrag.

ORDRAR

 • När betalningen är bekräftad kommer din beställning att skapas och ges ett unikt Svenskafrilansare-ordernummer (#FO).
 • Säljare måste leverera färdiga filer och / eller arbetsbevis med hjälp av knappen Leverera arbete (finns på ordersidan) enligt den tjänst som köptes och annonseras på deras annons
 • .Använda knappen Leverera arbeta får inte missbrukas av Säljare för att kringgå Order-riktlinjer som beskrivs i dessa användarvillkor. Genom att använda “Leveransarbete” -knappen när en beställning inte uppfylldes kan det leda till att den beställningen annulleras efter granskning, påverkar säljarens betyg och resulterar i en varning till säljaren.
 • En beställning är märkt som KLAR när den är markerad som Levererad och accepterad av köparen. En beställning kommer automatiskt markeras som klar om den inte accepteras och ingen begäran om ändring lämnades in inom 3 dagar efter det att ordern var märkt som levererad.
 • Vi uppmuntrar våra köpare och säljare att försöka lösa konflikter mellan dem. Om det av någon anledning misslyckas efter att du har använt upplösningscentralen eller om du stöter på obehörig användning på webbplatsen kan du kontakta Svenskafrilansare kundsupport för hjälp här.

ORDAR

 • När en köpare beställer en tjänst, meddelas säljaren via e-post samt meddelanden på webbplatsen medan du är inloggad på kontot.
 • Säljare är skyldiga att möta den leveranstid de angav när de skapade sina spelningar. Om du inte gör det kommer köparen att kunna säga upp ordern när en order markeras så sent och kan skada säljarens status.
 • Säljare måste skicka slutförda filer och / eller bevis på arbete med knappen Leverera slutfört arbete (finns på ordersidan) för att markera ordern som Levereras.
 • Användare ansvarar för att skanna alla överförda filer för virus och skadlig kod. Svenskafrilansare ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå på grund av platsanvändning, användning av innehåll eller överförda filer.

OMDÖMEN

 • Återkopplingsrecensioner som tillhandahålls av köpare när du fyller i en beställning är en viktig del av Svenskafrilansares klassificeringssystem. Recensioner visar köparens övergripande erfarenhet av säljare och deras service. Köparna uppmanas att meddela säljaren eventuella problem som upplevs under sin aktiva order avseende tjänsten som säljaren tillhandahåller.
 • Att lämna en köparens feedback är en grundläggande prerogativ för en köpare. Feedback recensioner kommer inte att tas bort om det inte finns några klara överträdelser av våra användarvillkor.
 • För att förhindra missbruk av vårt Feedback-system måste alla feedback recensioner komma från legitima försäljningar som exekveras exklusivt via Svenskafrilansares-plattformen från användare i vår gemenskap. Inköp arrangerade, bestämda att artificiellt förbättra säljarens betyg eller missbruk av
  Svenskafrilansare -plattformen med inköp från ytterligare konton, resulterar i en permanent avbrytande av alla relaterade konton.
 • Feedback kommentarer från köpare visas offentligt på säljarens annons-sida. Köpare har möjlighet att inte inkludera en kommentar, men värderar fortfarande tjänsten.
 • Att hålla leveransen av tjänster, filer eller information som krävs för att slutföra annons-tjänsten med avsikt att få positiva recensioner eller ytterligare tjänster är förbjuden.
 • Besvara och skicka en recension: När arbetet har levererats har köparen tre dagar att svara. Om inget svar lämnas inom svarperioden kommer beställningen att anses vara slutförd.
 • Säljare får inte begära att feedback från deras köpare avlägsnas genom ömsesidiga omdömen.

TVISTER

 • Orderavbeställningar kan utföras på Svenskafrilansare, när det är berättigat, av kundsupport eller genom upplösningscenter per order.
 • Att skicka en transaktionskonflikt eller återbetala en betalning via din betalningsleverantör eller din bank är ett brott mot dessa användarvillkor. Om du gör det kan ditt konto tillfälligt eller permanent inaktiveras. Obs! När du har lämnat in en tvist med din betalningsleverantör, kommer pengarna att vara oförenliga för återbetalning på grund av våra skyldigheter gentemot betalningsleverantören.
 • Om en köpare eller säljare stöter på ett problem relaterat till den tjänst som tillhandahålls i en beställning uppmanas du att använda webbplatsens tvistlösningsverktyg för att försöka lösa problemet.
 • Svenskafrilansare, via sina Betaltjänstleverantörer, förbehåller sig rätten att avbryta order eller placera medel i väntan på eventuella misstänkta bedrägliga transaktioner som gjorts på webbplatsen.
 • All överföring och tilldelning av immateriell äganderätt till köparen ska vara föremål för full betalning för konserten och leveransen får inte användas om betalningen avbryts av någon anledning.
 • Om en order avbryts (av någon anledning), betalas de betalade medel tillbaka till köparens Svenskafrilansare-balans.
 • Begäran om ändring kan utföras via Order-sidan medan ordern är markerad som Levererad.
 • Det är inte tillåtet att begära mer tjänster från säljare än de överenskomna kraven genom att använda knappen Request Requisions.
 • Svenskafrilansare uppmuntrar köpare och säljare att lösa service tvister gemensamt
 • Stöd för begäran till Svenskafrilansare om att avbryta en order kommer att bedömas av vårt kundsupportteam baserat på ett antal faktorer, inklusive brott mot användarvillkoren, allmänt missförhållande och felaktig användning av Svenskafrilansare -leveranssystemet. Se nedan för Beställ specifik behörighet.
 • Under sällsynta omständigheter där vi finner det lämpligt kan vårt kundsupportteam avsluta en slutförd order även efter 14 dagar har gått från dess slutförande. I sådana fall kommer de belopp som betalas för den avbeställda orderen att returneras till köparens Svenskafrilansare -saldo och kommer att dras av från Säljarens Svenskafrilansare-saldo eller, om det inte finns några tillräckliga belopp i Säljarens Svenskafrilansare -saldo, från framtida intäkter från säljaren.
 • Eventuell icke tillåten användning av Svenskafrilansare som uppkommit under en Order, efter att ha granskats av vårt kundsupportteam, kan leda till att ordern avbryts. Detta inkluderar, men inte begränsat till; trakasserier, olagligt beteende eller andra brott mot Svenskafrilansares användarvillkor.

ÅTERBETALNING

 • Deponeringsbidrag, när de är tillgängliga från betalningsleverantören, kan utföras av vårt kundsupportteam (baserat på orderens ursprungliga betalningsvaluta). För att förhindra bedrägerier och missbruk begränsar vi det totala antalet gånger som användarna kan begära återbetalning av betalningsleverantörer från deras konto som är föremål för granskning av vårt kundsupportteam. Sådana återbetalningar kan bli föremål för en extra avgift.

ALLMÄNNA VILLKOR

 • Svenskafrilansare förbehåller sig rätten att sätta ett konto på vent eller permanent inaktivera konton på grund av brott mot dessa användarvillkor eller på grund av olaglig eller olämplig användning av sajten eller tjänsterna.
 • Överträdelse av Svenskafrilansare användarvillkor kan få ditt konto inaktiverat permanent.
 • Användare med inaktiverade konton kan inte sälja eller köpa på Svenskafrilansare.se.
 • Användare som har brutit mot våra användarvillkor och har fått sitt konto inaktiverat kan kontakta vårt kundsupportteam för mer information om överträdelsen och statusen för kontot.
 • Användare har möjlighet att aktivera konto Säkerhetsfunktioner för att skydda sitt konto från all obehörig användning.
 • Användare måste kunna verifiera sitt kontoinnehav genom kundsupport genom att tillhandahålla material som bevisar ägande av det kontot.
 • Säljare kommer att kunna dra tillbaka sina intäkter från funktionshindrade konton efter en säkerhetsperiod på 90 dagar efter fullständig verifiering av ägandet av kontot ifråga, från dagen för den sista rensade betalningen som mottogs i deras konto och under förutsättning att Svenskafrilansares godkände.
 • Svenskafrilansare kan göra ändringar i användarvillkoren från tid till annan. När dessa ändringar görs kommer Svenskafrilansare att göra en ny kopia av användarvillkoren som är tillgängliga på den här sidan.
 • Du förstår och accepterar att om du använder Svenskafrilansare efter det datum då användarvillkoren har ändrats, behandlar Svenskafrilansare din användning som godkännande av de uppdaterade användarvillkoren.